دانلود کارآموزی نیروگاه حرارتی شیروان

مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت درس دهم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ اَلْحِکَمُ)🔑پاورپوینت درس نهم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ التّاسِعُ اَلسَّفْرَةُ الْعِلْميَّةُ)🔑پاورپوینت درس هشتم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ الثّامِنُ اَلِعْتِمادُ عَلَی النَّفْسِ)🔑پاورپوینت درس هفتم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ السّابِعُ أَرْضُ اللّٰهِ واسِعَة)🔑پاورپوینت درس ششم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ السّادِسُ فِي السَّفَرِ)🔑پاورپوینت درس پنجم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ الْخامِسُ اَلصَّداقَةُ)🔑پاورپوینت درس چهارم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ الرّابِعُ اَلتَّجرِبَةُ الْجَديدَةُ)🔑پاورپوینت درس سوم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ الثّاني أَهَمّيَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ)🔑پاورپوینت درس دوم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ الثّاني أَهَمّيَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ)🔑پاورپوینت درس اول عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ الْاوَّل مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ)🔑فیلم کامل نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش نقشه کشی - Drafting🔑پاورپوینت درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی پایه هشتم قارهٔ استرالیا و اقیانوسیه🔑پاورپوینت درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم قارهٔ آمریکا🔑پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های طبیعی و انسانی افریقا🔑پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا🔑پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ایران و منطقهٔ جنوب غربی آسیا🔑پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های منطقهٔ جنوب غربی آسیا🔑پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا🔑پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های طبیعی آسیا🔑پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم پیروزی فرهنگ بر شمشیر
دانلود کارآموزی نیروگاه حرارتی شیروان|1043069|tew
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل دانلود کارآموزی نیروگاه حرارتی شیروانرا مشاهده می نمایید

کارآموزی نیروگاه حرارتی شیروان

مقدمه:

بر اساس مصوبه نهايي هيئت وزيران و همچنين هيئت مديره شركت توانير در سال 55 براي رفع نيا ز برق در شبكه شمال خراسان بزرگ نيروگاه گازي شيروان در زميني به مساحت 17654 متر مربع با زير بناي ساختماني تقريبي 4000 متر مربع و زير بناي باسيسات حدود 1350متر مربع در ابتداي جاده شيروان به مشهد تاسيس شد.شروح احداث ساختمان در سال نيروگاه در سال 1358 و بخش تاسيسات در سال 1360 مي باشد .اين نيروگاه مشتمل بر شش واحد توربين گازي كه چهار واحد آن از نوع آ ا گ ساخت كشور آلمان كه از نيروگاه گازي ري منتقل شده است مي باشد و دو واحد از نوع آلستومي كه ساخت كشور فرانسه كه از نيروگاه قائمشهر منتقل شده است مي باشد.پرسنل امور تعميرات اساسي برق خراسان كه اكنون با نام نتن فعاليت دارد اين واحد ها را به شيروان انتقال داده و نصب كردند .و تاسيس واحد هاي آ ا گ توسط خود مهندسين آ ا گ صورت گرفت كه در سال 1361 به بهره برداري رسيدند و دو واحد ديگر آن در سال 1362 و 63 به بهره برداري رسيدند .تغذيه سوخت نيروگاه از لوله گازي كه از سرخس به نكا كشيده شده است تامين مي شود كه در موارد اضطراري واحد ها از گازوئيل استفاده مي كنند كه براي تامين گازوئيل از دو مخزن به ظرفيت 5 ميليون ليتر كه در نيروگاه موجود مي باشد استفاده مي گردد .

فهرست مطالب

مقدمه 3

سيستمهاي CHP 4

كاربرد توربين گازي در توليد برق شبكه 4

سيكلهاي تركيبي

مقدمه 7

راندمان نيروگاه هاي سيكل تركيبي10

نیروگاه گازی

مقدمه12

توربین گاز و نقش آن در تولید برق12

عوامل اقتصادی17

عوامل بهره برداری18

عوامل محیطی18

اجزا و ساختمان توربین گاز19

مشخصات کلی توربین گاز: آ.ا.گ 24

ترک کنورتور(مبدل گشتاور33

راچت هیدرولیکی41

روغنکاری48

یاتاقانها49

یاتاقان تراست50

توربین گازیv94.2 و اجزاء آن

روند انتقال تکنولوژی ساخت توربین گازی55

برنامه ساخت داخل58

توربین گازیv94.259

محفظه احتراق60

فیلتر سایکلونی61

محفظه فراگیر توربین ژنراتور 61

سیستم کولر هوایی62

پوشش عایق توربین64

سیستم اطفاء حریق66

سیستم هوای خروجی67

سیستم های کنترلی نیروگاه گازی (سیکل ترکیبی) شیروان69

مقدمه:

بر اساس مصوبه نهايي هيئت وزيران و همچنين هيئت مديره شركت توانير در سال 55 براي رفع نيا ز برق در شبكه شمال خراسان بزرگ نيروگاه گازي شيروان در زميني به مساحت 17654 متر مربع با زير بناي ساختماني تقريبي 4000 متر مربع و زير بناي باسيسات حدود 1350متر مربع در ابتداي جاده شيروان به مشهد تاسيس شد

شروح احداث ساختمان در سال نيروگاه در سال 1358 و بخش تاسيسات در سال 1360 مي باشد .اين نيروگاه مشتمل بر شش واحد توربين گازي كه چهار واحد آن از نوع آ ا گ ساخت كشور آلمان كه از نيروگاه گازي ري منتقل شده است مي باشد و دو واحد از نوع آلستومي كه ساخت كشور فرانسه كه از نيروگاه قائمشهر منتقل شده است مي باشد.پرسنل امور تعميرات اساسي برق خراسان كه اكنون با نام نتن فعاليت دارد اين واحد ها را به شيروان انتقال داده و نصب كردند

و تاسيس واحد هاي آ ا گ توسط خود مهندسين آ ا گ صورت گرفت كه در سال 1361 به بهره برداري رسيدند و دو واحد ديگر آن در سال 1362 و 63 به بهره برداري رسيدند

تغذيه سوخت نيروگاه از لوله گازي كه از سرخس به نكا كشيده شده است تامين مي شود كه در موارد اضطراري واحد ها از گازوئيل استفاده مي كنند كه براي تامين گازوئيل از دو مخزن به ظرفيت 5 ميليون ليتر كه در نيروگاه موجود مي باشد استفاده مي گردد .

وجود كارخانه قند شيروان ا بزرگترين كارخانه هاي قند ايران و استان و كارخانه پتروشيمي و كارخانه سيمان و الياف شيروان كه از مصرف كننده هاي عمده نيروگاه مي باشند باعث شده قسمت زيادي از برق توليدي اين نيروگاه براي چرخش چرخ صنعت به كار رود و همچنين به علت كشاورزي بودن منطقه و وجود چاه هاي عميق كه بايد با برق كار كنند و با توجه به بعد مسافت شهرهاي شمال خراسان با نيروگاه مشهد كه افت ولتاژو تلفات فراوان انرژي به همراه دارد باعث شده كه اين نيروگاه از اهميت خاصي برخوردار گردد.

علاوه بر موارد ياد شده در راستاي اجراي طرح هاي زير بنايي كشور در منطقه و احداث كارخانه هاي جديد جديد سيمان يادمان شيروان و پتروشيمي كاني و آلمونيوم وحيد و مجتم عظيم فولاد اسفراين و كارخانجات ومعادن آلمونياي جاجرم كه هر يك به تنهايي مصرف كننده عمده قابل توجه نيروي برق در استان به شمار مي آيند مي تواند دليل قابل قبولي بر لزوم توسعه نيروگاه گازي شيروان باشد.اميد است كه با توجه نياز روز افزون مصرق برق در منطقه توسعه نيروگاه در برنامه آينده مد نظر قرار گيرد

سيستمهاي CHP (سيستمهاي تركيبي قدرت و گرما ) :

در اين سيستمها ،گرماي تلف شده درخروجي توربين در يك پروسه ي صنعتي استفاده مي شود . در سيستمهاي كوچكتر CHP، گرماي خروجي ممكن است مستقيما" در يك فرايند خشك كردن استفاده شده و يا در يك HRSG (سيستم توليد بخار از بازيافت گرما )مورد استفاده قرار گيرد . الكتريسته توليد شده در محل استفاده مي گردد و مقادير اضافي به شبكه صادر مي شود . اكثر سيستمهاي CHP معمولا" از سوخت گاز طبيعي استفاده مي كنند .

ملاكهاي كليدي انتخاب اين نوع نيروگاهها به ترتيب اهميت بصورت زير مي باشد :

توربين هاي گازي كه در اين موارد استفاده مي شود معمولا" كمتر از 3 مگاوات مي باشند و از كمپرسورهاي سانتريفوژ با نسبت فشار 8 الي 15 استفاده مي شود . در اين موارد دماي ورودي به توربين مي تواند به مقادير 1300 تا 1400 درجه كلوين هم برسد اما در سيستمهاي بزرگ CHP از گرماي خروجي توربين صرفا" جهت بخار كردن آب استفاده مي شود و بعد از آن براي ساير استفاده ها از قبيل صنايع كاغذ سازي و غير بكار گرفته مي شود . در اين حالت معمولا" از كمپرسورهاي محوري با نست فشار بين15 تا 25 استفاده مي گردد .

در انواع پيشرفته اين سيستمها دماي ورودي به توربين ها مي تواند به 1450 تا 1550 درجه كلوين نيز برسد كه در اينصورت از سيستمهاي خنك كننده بر روي پره هاي اول توربين استفاده مي شود .

كاربرد توربين گازي در توليد برق شبكه :

تا همين اواخر ، تمايل بر اين بود كه برق شبكه از تعداد كمي نيروگاههاي بسيار بزرگ تهيه شود . اما هم اكنون سيستمهاي توزيع بسيار انعطاف پذير شده اند كه عمدتا" بعلت قابليت توربينهاي گازي براي توليد قدرت در نيروگاههاي كوچك مي باشد .

الكتريسته در نيروگاههاي محلي در سيستمهاي CHP يا نيروگاههاي فصلي توليد مي شود و برقي كه اضافه مي آيد وارد شبكه مي شود .

بطور كلي توليد الكتريسته در نيروگاهها را مي توان به 3 قسمت تقسيم كرد :

اين نيروگاهها براي تقاضاي الكتريسته كه بصورت فصلي پيش مي آيد توليد برق مي كنند (مثلا" در نواحي سردسير در هنگام زمستان كه تقاضاي برق برا ي مصارف گرمايش و روشنايي زياد مي شود .

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات :126

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد