كارآموزی بررسي عملكرد و نگهداري از سد و شبكه

کارآموزی بررسی عملکرد و نگهداری از سد و شبکه|1042791|tew
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل كارآموزی بررسي عملكرد و نگهداري از سد و شبكهرا مشاهده می نمایید

استان خوزستان با وسعت 67282 كيلومتر مربع داراي 5 رودخانه‎ كارون ، دز ، كرخه ، زهره و هنديجان با آورد سالانه جمعاً 6/31 ميليارد مترمكعب آب مي‎باشد . مجموع اراضي محدوده دشتها 2/4 ميليون هكتار است كه از اين مقدار حدود 6/1 ميليون هكتار قابل كشت است ( كلاسهاي 1و2و3) در حال حاضر 4500000 هكتار از اين اراضي به طريقه سنتي برداشت آب از رودخانه‎ها و حدود 220000 هكتار از طريق شبكه‎هاي مدرن ، آبياري مي‎شوند .لذا اراضي آبي مورد استفاده كشاورزي جمعاً 670000 هكتار مي‎باشند . سالانه حدود 7/7 ميليارد مترمكعب از آبهاي سطحي به لحاظ عدم مهار و استفاده از دسترس خارح مي‎شود ........

اين امور مسئوليت نظارت بر عهده دار بوده و در حال حاضر شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري ناحيه شمال ، گتوند ، كرخه و شاوور ، بهبهان و توليد و انتقال آب جنوب شرق ررا تحت نظارت دارد . تأمين و توزيع آب كشاورزي مورد نياز در اراضي تحت پوشش بشرح زير از اهداف عمده اين امور مي باشد . ضمناً مشخصات و تاريخچه سد مخزني دز و شهيد عباسپور كه تامين كننده آب مطمئن براي بخشي از شبكه هاي استان مي باشند در گزارش آمده است .

شركت بهره برداري آبياري ناحيه شمال :

اراضي شبكه آبياري ناحيه شمال از سمت شمال به تپه ماهورهاي شمال دزفول و از جهت جنوب به اراضي هفت تپه و رودخانه شاوور و از شرق به رودخانه شوره و از مغرب به رودخانه كرخه محدود مي گردد . در سال 1337 هم زمان با ساختمان سد دز مطالعه و طراحي قسمتي از شكه آبياري در اراضي به مساحت 20000 هكتار به صورت آزمايشي توسط مهندسين مشاور عمران و منابع و شركت هلندي هايدمي شروع و در اواسط سال 1341 ساختمان شبكه آبياري آزمايشي دز آغاز و در اوايل شهريور 1342 به بهره‎برداري رسيد .

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات :90

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد