بودجه و روشهای تنظیم آن

|1042472|tew
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل بودجه و روشهای تنظیم آنرا مشاهده می نمایید

مقاله با عنوان در فرمت ورد در 30 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

روشهاي تنظيم بودجه
روشهاي برآورد و تنظيم درآمدها
روش سال ما قبل آخر
روش حد متوسطه ها
روش پيش بيني مستقيم
روش سنجيده منظم
روشهاي برآورد هزينه ها ( طرف ديگر بودجه )
مراحل تهيه و تنظيم بودجه متداول
بودجه ريزي افزايشي
بودجه برنامه اي
بودجه عملياتي
مقايسه بودجه برنامه اي و بودجه عملياتي
مزاياي اندازه گيري كار
روشهاي برآورد هزينه در بودجه عملياتي
نظام بودجه بندي طرح و برنامه
بودجه بندي بر مبناي صفر
بودجه ريزي بر مبناي هدف